0-Yon-SantralYucel Duman Sitesinden Alıntıdır.

Devremin kısaca çalışma mantığı telefondan aranan numarayı algılayarak o numaranın bağlı olduğu oparatör üzerinden görüşmeyi sağlamaktır. Böylece en uygun ve ekonomik şekilde görüşmeyi sağlamış bulunmaktayız. Bu devre şu anda satılan bütün santrallerde mevcut hemde bu işi devre ile değil bir yazılımla yapmaktalar ama malum bu santrallerin fiyatları pahlı. Biz bu projeyi hazırlarken küçük çaplı işletmeler için düşündük ve gerçekten iyi sonuçlar aldık. Tabi şimdi diyeceksiniz şu anda numara taşıma diye bir olay var onu nasıl aştınız. ☺Bu teze başladığımızda öyle bir husus yoktu o zamanlar numarakarın bağlı olduğu hatlar belliydi, O nedenle bu durumu aşmaya çalışmadık.☺ Ben bu devreyi size fikir sunmak için primobolan 100 ekledim. inşallah hepiniz için yararlı olur…

Devremizi isterseniz parça parça anlatarak her katmanın ne işe yaradığından başlayıp bir bütüne gidelim ☺

1.DTMF DECODER (ÇÖZÜCÜ) KISMI

Bu devrede telefondan basılan numaraların binary kodlara dönüştererk mikrodenetleyicide rahatça işlenmesini sağlamktadır devrenin çalışmasını anlatmak gerekirse;

Entegrenin 7 ve 8 nolu bacaklarına DTMF üretecinde olduğu gibi 3,5795 MHz’lik bir kristal bağlamak gerekiyor. Entegre, DTMF sinyalinin kodunu çözdükten sonra Q1-Q4 çıkışlarından 4 bitlik tuş bilgisini üretiyor. Böylece tuş takımındaki hangi tuşa basıldığı CM8870’in çıkış uçlarındaki gerilim seviyesinden anlaşılabiliyor. Tuşla basılı tutulduğu sürece(yani DTMF sinyali

 

alındığı sürece) entegrenin 15 nolu StD ucu lojik 1 bilgisi üretiyor. Q1-Q4 çıkışlarındaki ikilik kod, faklı tonlu bir DTMF sinyali alınıncaya kadar aynı kalıyor.

Şekil’de CM8870 entegresinin doğruluk tablosu görülmekte. DTMF sinyalinin içerdiği ton çiftine göre çıkışta hangi ikilik değerin üretileceği bu tabloya göre belirleniyor. Örneğin, DTMF kod çözücünün girişine uygulanan sinyal, 697Hz ve 1209Hz’lik frekans bileşenlerini içeriyorsa, 4 bitlik çıkış bilgisi 0001 oluyor. Böylece tuş takımındaki 1 tuşuna basıldığı anlaşılıyor.

2.PHONE BUSY INDICATOR (TELEFON MEŞGUL GÖSTERGESİ)


Kısaca bu devre hattın çalıp çalmadığına ve açık olup olmadığına bakar yani avize kalkıkmı? değilmi? ÇAlışmasını anlatacak olursak, (Bu devrenin çalışma prensibi Türk Telekom kısmı üzerinde anlatılmaktadır.) Telefon Kapalıyken hattan gelen -48 V’luk gerilim R36 direncinden geçerek Q10 transistörünü iletime geçirir. transitörün kollektörüne kaskat bağlı olan Q9 transistoru Q10 iletimde olduğu için kesimdedir. ve Q10 iletimde olduğu için PIC’in rc0 bitine +5v (lojik 1) bilgisi gelmektedir.

Telefon Açıldığında hattın gerilimi -12V ta düşeceği için hattın gerilimi Q10 transistorunu tetikleyemeyeceği seviyededir. Q10 bu durumda kesime geçer. Q10 kesime düştüğü anda Q9 iletime geçer ve Q10 kesimde olduğu için PIC’in RC0 bitine 0v (lojik 0) bilgisi gelmektedir. Q9 iletimde olduğu içinde PIC’in RA5 portunada +5v (lojik 1) bilgisi gelmektedir.

Telefon kapatıldığında da her şey başa dönmektedir. Telefon kapalıyken karşıdan arama geldiğinde ise hat gerilimi -20 ile -48 volt arasında kare dalga sinyal yollar. Bu sinyal bir çalma süresi boyunca yollanır yaklaşık 1sn de 40 darbedir. Sinyalin böyle dalgalaması sayesinde Q10 transistörü bu çalma süresi boyunca kesime ve iletime uğrar. PIC’in RC0 bitine de +5v (lojik 1) ve 0v (lojik 0) bilgisi yollanır. Bu kare dalga sinyalde telefon açılana kadar veya arama bitene kadar devam eder. Ve bittiğinde her şey en eski konuma döner. Bu devre çalışma prensibi diğer hatlar içinde aynıdır.

3.MİKRODENETLEYİCİ KONTROL KISMI

Projede PIC16F877 kullanılmıştır. Kod çözücüden gelen binary bilgileri pic içerisinde tanımlanan 11 tane kaydedicide saklanır. Kaydedilen bilgilerin ilk üç değerine bakılarak hangi hattı seçilmesi gerektiği anlaşılır. Seçilmesi istenen hatta bağlı olan röleyi aktif etmek için o röleye pic üzerinde lojik 1 gönderilir ve hat seçimi sağlanmış olur. Hat seçildikten hem sonra kaydedilen 11 numara 100msn’ye aralıklarla hatta gönderilir. Seçilen hatta görüşme bittikten sonra röleler eski konuma getirilir ve program başa gönderilir. Konuşmanın bittiğini veya dışarıdan gelen aramaları anlayabilme için phone busy indicator devreleri kullanılmıştır. Mikrodenetleyici bu devreleri kontrol ederek hattın meşgul olup olmadığını anlar.

4.LINE SELECTION (HAT SEÇİCİ) KISMI

Tüm hatların seçim işlemi bu devre sayesinde gerçekleştirilir. Hat seçimi için çift kontaklı röleler kullanılmıştır. Telefon ilk anda RD0’a bağlı olan röle üzerinden Türk Telekom hattına direk bağlıdır. Diğer hatlar rölelerin normalde açık uçlarına bağlıdır. Girilen numaraya bakılarak hangi hattı seçeceğimizi bu röle sayesinde ayarlanır. Girilen numaralara göre seçilecek hattı seçmeden önce Türk Telekom (RD0 biti lojik 1 yapılır) kontağı açılır. Kontak açıldıktan sonra seçilecek hattın rölesi aktif edilir. Hattın arama işlemi bittikten sonrada bu işlemin tam tersi yapılır yani önce seçilen hattın rölesi kapatılır sonrada Türk Telekom rölesi kapatılır bu sayede baştaki konuma dönülmüş olunur.

5.DTMF CODER (KODLAYICI) KISMI

DTMF (Dual Tone Multi Frequency) sinyalleri DTMF kodlayıcısı tarafından üretilir. Farklı frekansta iki sinüzoidal işaret cebirsel olarak toplanır. Herhangi bir tuşa basıldığında o tuşa ait iki tane farklı frekanslı sinyal üretilir. Bu sinyallerden düşük frekanslı olanı basılan tuşun hangi satırda yer aldığını yüksek frekanslı olanı da hangi sütunda bulunduğunu belirtir.

 

 

 

Ton frekansları harmoniklerden ve diğer bozucu girişlerden etkilenmeyecek şekilde seçilmişlerdir. Sinyallerin telefon tarafından doğru olarak iletilmesi ve merkez santral tarafından doğru olarak algılanması önemlidir. Sinyal frekansları nominal değerin %1.5 değerinde olmalıdır. DTMF esas olarak Amerikan ordusu için Bell telefon laboratuarlarında geliştirilmiş bir kodlama sistemdir.

6.MİKRODENETLEYİCİ KONTROLLU YÖNLENDİRİCİ SANRAL DEVRE ŞEMASI

7.PROGRAM ALGORİTMASI

1: DEVICE 16F877A
2: DECLARE XTAL 12
3: ALL_DIGITAL=TRUE
4: DIM NO_1 AS BYTE
5: DIM NO_2 AS BYTE
6: DIM NO_3 AS BYTE
7: DIM NO_4 AS BYTE
8: DIM NO_5 AS BYTE
9: DIM NO_6 AS BYTE
10: DIM NO_7 AS BYTE
11: DIM NO_8 AS BYTE
12: DIM NO_9 AS BYTE
13: DIM NO_10 AS BYTE
14: DIM NO_11 AS BYTE
15: DIM HAT_KONTROLU AS BYTE
16: DIM TON_SAY AS BYTE
17: INPUT PORTA
18: INPUT PORTC
19: OUTPUT PORTD
20: OUTPUT PORTB
21: OUTPUT PORTE
22: PORTB=0
23: PORTD=0
24: PORTE=0
25: ANA_PROGRAM:
26: TON_SAY=0
27: IF PORTA.5=1 THEN GOTO STD_KONTROL1
28: IF PORTC.1=0 THEN GOTO TURKCELL_AC
29: IF PORTC.2=0 THEN GOTO VODAFONE_AC
30: IF PORTC.3=0 THEN GOTO AVEA_AC
31: GOTO ANA_PROGRAM
32: TURKCELL_AC:
33: PORTD.0=1 'TURK TELEKOM ROLESI KAPANDI'
34: DELAYMS 100
35: PORTD.3=1 'TURKCEL ROLESI ACILDI'
36: DELAYMS 15000
37: TURKCELL_LED:
38: IF PORTC.1=1 THEN GOTO TURKCELL_KAPAT
39: GOTO TURKCELL_LED
40: TURKCELL_KAPAT:
41: PORTD.3=0 'TURKCEL ROLESI KAPANDI'
42: DELAYMS 100
43: PORTD.0=0 'TURK TELEKOM ROLESI AÇILDI'
44: GOTO ANA_PROGRAM
45: VODAFONE_AC:
46: PORTD.0=1 'TURK TELEKOM ROLESI KAPANDI'
47: DELAYMS 100
48: PORTD.2=1 'VODAFONE ROLESI AÇILDI'
49: DELAYMS 15000
50: VODAFONE_LED:
51: IF PORTC.2=1 THEN GOTO VODAFONE_KAPAT
52: GOTO VODAFONE_LED
53: VODAFONE_KAPAT:
54: PORTD.2=0 'VODAFONE ROLESI KAPANDI'
55: DELAYMS 100
56: PORTD.0=0 'TURK TELEKOM ROLESI AÇILDI'
57: GOTO ANA_PROGRAM
58: AVEA_AC:
59: PORTD.0=1 'TURK TELEKOM ROLESI KAPANDI'
60: DELAYMS 100
61: PORTD.1=1 'AVEA ROLESI ACILDI'
62: DELAYMS 15000
63: AVEA_LED:
64: IF PORTC.3=1 THEN GOTO AVEA_KAPAT
65: GOTO AVEA_LED
66: AVEA_KAPAT:
67: PORTD.1=0 'AVEA ROLESI KAPANDI'
68: DELAYMS 100
69: PORTD.0=0 'TURK TELEKOM ROLESI AÇILDI'
70: GOTO ANA_PROGRAM
71: STD_KONTROL1:
72: IF PORTA.0=0 THEN GOTO STD_KONTROL1
73: NO_KAYDET1:
74: IF PORTA.0=1 THEN GOTO NO_KAYDET1
75: NO_1=PORTA
76: STD_KONTROL2:
77: IF PORTA.0=0 THEN GOTO STD_KONTROL2
78: NO_KAYDET2:
79: IF PORTA.0=1 THEN GOTO NO_KAYDET2
80: NO_2=PORTA
81: ARA_KONTROL1:
82: IF NO_1=%00101010 THEN GOTO ARA_KONTROL2
83: IF NO_1=%00111010 AND NO_2=%00110000 GOTO TURKCELLE _BAGLAN_HAYATA
84: IF NO_1=%00111010 AND NO_2=%00101000 GOTO VODAFONE_BAGLAN_HAYATA
85: IF NO_1=%00111010 AND NO_2=%00111000 GOTO AVEA_BAGLAN_HAYATA
86: TURK_TELEKOM:
87: IF PORTA.5=0 THEN GOTO ANA_PROGRAM
88: GOTO TURK_TELEKOM
89: TURKCELLE_BAGLAN_HAYATA:
90: PORTD.0=1 'TURK TELEKOM ROLESI KAPANDI'
91: DELAYMS 100
92: PORTD.3=1 'TURKCEL ROLESI ACILDI'
93: DELAYMS 100
94: TURKCELL_KONTROL:
95: IF PORTC.1=0 THEN GOTO TURKCELL_KONTROL
96: GOTO TURKCELL_KAPAT
97: VODAFONE_BAGLAN_HAYATA:
98: PORTD.0=1 'TURK TELEKOM ROLESI KAPANDI'
99: DELAYMS 100
100: PORTD.2=1 'VODAFONE ROLESI AÇILDI'
101: DELAYMS 100
102: VODAFONE_KONTROL:
103: IF PORTC.2=0 THEN GOTO VODAFONE_KONTROL 'VODAFONEDE KONUSMA BITTI ANDA ANA PROGRAMA DONER'
104: GOTO VODAFONE_KAPAT
105: AVEA_BAGLAN_HAYATA:
106: PORTD.0=1 'TURK TELEKOM ROLESI KAPANDI'
107: DELAYMS 100
108: PORTD.1=1 'AVEA ROLESI ACILDI'
109: DELAYMS 100
110: AVEA_KONTROL:
111: IF PORTC.3=0 THEN GOTO AVEA_KONTROL 'AVEADA KONUSMA BITTI ANDA ANA PROGRAMA DONER'
112: GOTO AVEA_KAPAT
113: ARA_KONTROL2:
114: IF NO_2=%00110100 THEN GOTO STD_KONTROL3
115: GOTO TURK_TELEKOM
116: STD_KONTROL3:
117: IF PORTA.0=0 THEN GOTO STD_KONTROL3
118: NO_KAYDET3:
119: IF PORTA.0=1 THEN GOTO NO_KAYDET3
120: NO_3=PORTA
121: STD_KONTROL4:
122: IF PORTA.0=0 THEN GOTO STD_KONTROL4
123: NO_KAYDET4:
124: IF PORTA.0=1 THEN GOTO NO_KAYDET4
125: NO_4=PORTA
126: STD_KONTROL5:
127: IF PORTA.0=0 THEN GOTO STD_KONTROL5
128: NO_KAYDET5:
129: IF PORTA.0=1 THEN GOTO NO_KAYDET5
130: NO_5=PORTA
131: STD_KONTROL6:
132: IF PORTA.0=0 THEN GOTO STD_KONTROL6
133: NO_KAYDET6:
134: IF PORTA.0=1 THEN GOTO NO_KAYDET6
135: NO_6=PORTA
136: STD_KONTROL7:
137: IF PORTA.0=0 THEN GOTO STD_KONTROL7
138: NO_KAYDET7:
139: IF PORTA.0=1 THEN GOTO NO_KAYDET7
140: NO_7=PORTA
141: STD_KONTROL8:
142: IF PORTA.0=0 THEN GOTO STD_KONTROL8
143: NO_KAYDET8:
144: IF PORTA.0=1 THEN GOTO NO_KAYDET8
145: NO_8=PORTA
146: STD_KONTROL9:
147: IF PORTA.0=0 THEN GOTO STD_KONTROL9
148: NO_KAYDET9:
149: IF PORTA.0=1 THEN GOTO NO_KAYDET9
150: NO_9=PORTA
151: STD_KONTROL10:
152: IF PORTA.0=0 THEN GOTO STD_KONTROL10
153: NO_KAYDET10:
154: IF PORTA.0=1 THEN GOTO NO_KAYDET10
155: NO_10=PORTA
156: STD_KONTROL11:
157: IF PORTA.0=0 THEN GOTO STD_KONTROL11
158: NO_KAYDET11:
159: IF PORTA.0=1 THEN GOTO NO_KAYDET11
160: NO_11=PORTA
161: HAT_SECIMI_YAP:
162: IF NO_1=%00101010 AND NO_2=%00110100 AND NO_3=%00111000 best place to inject winstrol THEN GOTO TURKCELL_HAT_AC 'GIRILEN NO 053 ISE'
163: IF NO_1=%00101010 AND NO_2=%00110100 AND NO_3=%00100100 THEN GOTO VODAFONE_HAT_AC 'GIRILEN NO 054 ISE'
164: IF NO_1=%00101010 AND NO_2=%00110100 AND NO_3=%00110100 OR NO_3=%00101010 THEN GOTO AVEA_HAT_AC 'GIRILEN NO 055 VEYA 050 ISE'
165: TURKCELL_HAT_AC:
166: HAT_KONTROLU=%00000001
167: PORTD.0=1 'TURK TELEKOM ROLESI KAPANDI'
168: DELAYMS 100
169: PORTD.3=1 'TURKCEL ROLESI ACILDI'
170: GOTO NUMARA_GONDER
171: VODAFONE_HAT_AC:
172: HAT_KONTROLU=%00000010
173: PORTD.0=1 'TURK TELEKOM ROLESI KAPANDI'
174: DELAYMS 100
175: PORTD.2=1 'TURKCEL ROLESI ACILDI'
176: GOTO NUMARA_GONDER
177: AVEA_HAT_AC:
178: HAT_KONTROLU=%00000100
179: PORTD.0=1 'TURK TELEKOM ROLESI KAPANDI'
180: DELAYMS 100
181: PORTD.1=1 'TURKCEL ROLESI ACILDI'
182: GOTO NUMARA_GONDER
183: NUMARA_GONDER:
184: PORTD.5=1 '0'
185: DELAYMS 100
186: PORTD.5=0
187: DELAYMS 100
188: PORTB.3=1 '5'
189: DELAYMS 100
190: PORTB.3=0
191: DELAYMS 100
192: IF NO_3=%00101010 THEN GOSUB NO_GONDER1 '0'
193: IF NO_3=%00111000 THEN GOSUB NO_GONDER4 '3'
194: IF NO_3=%00100100 THEN GOSUB NO_GONDER5 '4'
195: IF NO_3=%00110100 THEN GOSUB NO_GONDER6 '5'
196: IF NO_4=%00110000 THEN GOSUB NO_GONDER2
197: IF NO_4=%00101000 THEN GOSUB NO_GONDER3
198: IF NO_4=%00111000 THEN GOSUB NO_GONDER4
199: IF NO_4=%00100100 THEN GOSUB NO_GONDER5
200: IF NO_4=%00110100 THEN GOSUB NO_GONDER6
201: IF NO_4=%00101100 THEN GOSUB NO_GONDER7
202: IF NO_4=%00111100 THEN GOSUB NO_GONDER8
203: IF NO_4=%00100010 THEN GOSUB NO_GONDER9
204: IF NO_4=%00110010 THEN GOSUB NO_GONDER10
205: IF NO_5=%00101010 THEN GOSUB NO_GONDER1 '0'
206: IF NO_5=%00110000 THEN GOSUB NO_GONDER2 '1'
207: IF NO_5=%00101000 THEN GOSUB NO_GONDER3 '2'
208: IF NO_5=%00111000 THEN GOSUB NO_GONDER4 '3'
209: IF NO_5=%00100100 THEN GOSUB NO_GONDER5 '4'
210: IF NO_5=%00110100 THEN GOSUB NO_GONDER6 '5'
211: IF NO_5=%00101100 THEN GOSUB NO_GONDER7 '6'
212: IF NO_5=%00111100 THEN GOSUB NO_GONDER8 '7'
213: IF NO_5=%00100010 THEN GOSUB NO_GONDER9 '8'
214: IF NO_5=%00110010 THEN GOSUB NO_GONDER10 '9'
215: IF NO_6=%00101010 THEN GOSUB NO_GONDER1
216: IF NO_6=%00110000 THEN GOSUB NO_GONDER2
217: IF NO_6=%00101000 THEN GOSUB NO_GONDER3
218: IF NO_6=%00111000 THEN GOSUB NO_GONDER4
219: IF NO_6=%00100100 THEN GOSUB NO_GONDER5
220: IF NO_6=%00110100 THEN GOSUB NO_GONDER6
221: IF NO_6=%00101100 THEN GOSUB NO_GONDER7
222: IF NO_6=%00111100 THEN GOSUB NO_GONDER8
223: IF NO_6=%00100010 THEN GOSUB NO_GONDER9
224: IF NO_6=%00110010 THEN GOSUB NO_GONDER10
225: IF NO_7=%00101010 THEN GOSUB NO_GONDER1
226: IF NO_7=%00110000 THEN GOSUB NO_GONDER2
227: IF NO_7=%00101000 THEN GOSUB NO_GONDER3
228: IF NO_7=%00111000 THEN GOSUB NO_GONDER4
229: IF NO_7=%00100100 THEN GOSUB NO_GONDER5
230: IF NO_7=%00110100 THEN GOSUB NO_GONDER6
231: IF NO_7=%00101100 THEN GOSUB NO_GONDER7
232: IF NO_7=%00111100 THEN GOSUB NO_GONDER8
233: IF NO_7=%00100010 THEN GOSUB NO_GONDER9
234: IF NO_7=%00110010 THEN GOSUB NO_GONDER10
235: IF NO_8=%00101010 THEN GOSUB NO_GONDER1
236: IF NO_8=%00110000 THEN GOSUB NO_GONDER2
237: IF NO_8=%00101000 THEN GOSUB NO_GONDER3
238: IF NO_8=%00111000 THEN GOSUB NO_GONDER4
239: IF NO_8=%00100100 THEN GOSUB NO_GONDER5
240: IF NO_8=%00110100 THEN GOSUB NO_GONDER6
241: IF NO_8=%00101100 THEN GOSUB NO_GONDER7
242: IF NO_8=%00111100 THEN GOSUB NO_GONDER8
243: IF NO_8=%00100010 THEN GOSUB NO_GONDER9
244: IF NO_8=%00110010 THEN GOSUB NO_GONDER10
245: IF NO_9=%00101010 THEN GOSUB NO_GONDER1
246: IF NO_9=%00110000 THEN GOSUB NO_GONDER2
247: IF NO_9=%00101000 THEN GOSUB NO_GONDER3
248: IF NO_9=%00111000 THEN GOSUB NO_GONDER4
249: IF NO_9=%00100100 THEN GOSUB NO_GONDER5
250: IF NO_9=%00110100 THEN GOSUB NO_GONDER6
251: IF NO_9=%00101100 THEN GOSUB NO_GONDER7
252: IF NO_9=%00111100 THEN GOSUB NO_GONDER8
253: IF NO_9=%00100010 THEN GOSUB NO_GONDER9
254: IF NO_9=%00110010 THEN GOSUB NO_GONDER10
255: IF NO_10=%00101010 THEN GOSUB NO_GONDER1
256: IF NO_10=%00110000 THEN GOSUB NO_GONDER2
257: IF NO_10=%00101000 THEN GOSUB NO_GONDER3
258: IF NO_10=%00111000 THEN GOSUB NO_GONDER4
259: IF NO_10=%00100100 THEN GOSUB NO_GONDER5
260: IF NO_10=%00110100 THEN GOSUB NO_GONDER6
261: IF NO_10=%00101100 THEN GOSUB NO_GONDER7
262: IF NO_10=%00111100 THEN GOSUB NO_GONDER8
263: IF NO_10=%00100010 THEN GOSUB NO_GONDER9
264: IF NO_10=%00110010 THEN GOSUB NO_GONDER10
265: IF NO_11=%00101010 THEN GOSUB NO_GONDER1
266: IF NO_11=%00110000 THEN GOSUB NO_GONDER2
267: IF NO_11=%00101000 THEN GOSUB NO_GONDER3
268: IF NO_11=%00111000 THEN GOSUB NO_GONDER4
269: IF NO_11=%00100100 THEN GOSUB NO_GONDER5
270: IF NO_11=%00110100 THEN GOSUB NO_GONDER6
271: IF NO_11=%00101100 THEN GOSUB NO_GONDER7
272: IF NO_11=%00111100 THEN GOSUB NO_GONDER8
273: IF NO_11=%00100010 THEN GOSUB NO_GONDER9
274: IF NO_11=%00110010 THEN GOSUB NO_GONDER10
275: GOTO SECILEN_HATTA_BAK
276: NO_GONDER1:
277: PORTD.5=1
278: DELAYMS 100
279: PORTD.5=0
280: DELAYMS 100
281: RETURN
282: NO_GONDER2:
283: PORTB.7=1
284: DELAYMS 100
285: PORTB.7=0
286: DELAYMS 100
287: RETURN
288: NO_GONDER3:
289: PORTB.6=1
290: DELAYMS 100
291: PORTB.6=0
292: DELAYMS 100
293: RETURN
294: NO_GONDER4:
295: PORTB.5=1
296: DELAYMS 100
297: PORTB.5=0
298: DELAYMS 100
299: RETURN
300: NO_GONDER5:
301: PORTB.4=1
302: DELAYMS 100
303: PORTB.4=0
304: DELAYMS 100
305: RETURN
306: NO_GONDER6:
307: PORTB.3=1
308: DELAYMS 100
309: PORTB.3=0
310: DELAYMS 100
311: RETURN
312: NO_GONDER7:
313: PORTB.2=1
314: DELAYMS 100
315: PORTB.2=0
316: DELAYMS 100
317: RETURN
318: NO_GONDER8:
319: PORTB.1=1
320: DELAYMS 100
321: PORTB.1=0
322: DELAYMS 100
323: RETURN
324: NO_GONDER9:
325: PORTB.0=1
326: DELAYMS 100
327: PORTB.0=0
328: DELAYMS 100
329: RETURN
330: NO_GONDER10:
331: PORTD.7=1
332: DELAYMS 100
333: PORTD.7=0
334: DELAYMS 100
335: RETURN
336: SECILEN_HATTA_BAK:
337: IF HAT_KONTROLU=%00000001 THEN GOTO TURKCELL_KONTROL
338: IF HAT_KONTROLU=%00000010 THEN GOTO VODAFONE_KONTROL
339: IF HAT_KONTROLU=%00000100 THEN GOTO AVEA_KONTROL