Cumartesi, Haziran 22, 2024
Google search engine
Ana SayfaDestek HizmetleriCMD komutları ile Windows ustası olun!

CMD komutları ile Windows ustası olun!

CMD komutları ile Windows ustası olun!

Windows işletim sisteminde CMD yani Commands adı verilen yerleşik bir program yer alıyor. Günlük Windows kullanımında pek kullanmadığınız CMD programı ile Windows’ta tüm ince ayarları yapabiliyorsunuz.

CMD komutları ile Windows ustası olun!

CMD komutları ile karşınıza çıkıyoruz. Peki, paylaşacağımız CMD komutları ile neler yapabilirsiniz? İşte karşınızda Windows CMD komutları!

Biz de sizlerin karşısına Windows CMD komutları ile çıkıyoruz. Bu CMD komutları ile Windows’ta çok kolay bir şekilde ince ayar yapabilirsiniz.

Sizlerle paylaşacağımız CMD komutları, Windows 95, Windows 98, Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000, Windows Vista, Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 ve Windows 10 olmak üzere tüm Windows sistemlerinde çalışıyor.

CMD komutları sayesinde Windows’un adeta ustası olabilirsiniz. Bu CMD komutları ile DOS tabanında programları başlatabilir, Windows’unuz çöktüğünde DOS modunda programları açıp Windows’u düzeltebilirsiniz.

CMD komutları

Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve sizleri CMD komutları ile baş başa bırakalım. İşte karşınızda Tüm CMD komutları!

CMD komutları – A

 • Append: Aktif dizinde yer almanız halinde spesifik dizinler için programlara veri dosyalarını açma izni verir.
 • assoc: Belli bir dosya uzantısıyla ilişkili dosya türünü görüntüler veya değiştirir.
 • at: Komutları ve diğer programları belirli bir tarih ve saatte çalıştırmak üzere zamanlar.
 • atmadm: ATM bağdaştırıcısının bağlantı bilgilerini görüntüler.
 • attrib: Tek bir dosyanın veya bir dizinin özniteliklerini değiştirir.
 • Auditpol: Denetim politikalarını değiştirmek için işlevleri görüntüler veya gerçekleştirir.

CMD komutları – B

 • bcdboot: Windows işletim sistemini çalıştırmak ve yeni bir sistem BCD deposu oluşturmak için bir önyükleme dosyalarını bir PC veya aygıta yapılandırır.
 • bcdedit: Önyükleme Yapılandırma Verilerini (Boot Configuration Data) görüntülemek veya değişiklik yapmak için kullanılır.
 • bdehdcfg: BitLocker Sürücü Şifrelemesi (BitLocker Drive Encryption) için bir sabit sürücü hazırlamak için kullanılır.
 • bitsadmin: İndirme ve karşıya yükleme (upload) işlemi oluşturmak ve ilerlemeyi görüntülemek için kulalnılır.
 • bootcfg: Boot.ini dosyasının içeriğini oluşturmak, değiştirmek veya görüntülemek için kullanılır.
 • bootsect: BOOTMGR ve NTLDR arasında geçiş yapmak için sabit disk bölümleri için ana önyükleme kodunu (Master boot code) güncelleştirir.
 • break: DOS sistemlerinde genişletilmiş CTRL + C denetimini ayarlar veya siler.

CMD komutları – C

 • cacls: Güvenlik tanımlayıcılarının klasörlere ve dosyalara erişimi görüntüler veya değiştirir.
 • call: Bir betik (script) veya toplu iş programını (batch program) başka bir betik veya toplu iş programından çalıştırmak için kullanılır.
 • cd: Chdir olarak da bilinir, işletim sistemlerinde geçerli çalışma sürücüsünü ve / veya dizinini değiştirmek için kullanılır. En çok kullanılan CMD kodlarından biridir.
 • certreq: Bir istek göndermek, bir yanıt almak, yeni bir istek oluşturmak, kabul etmek, imzalamak ve kaydolmak gibi çeşitli sertifika yetkilileri (CA) ya da sertifika isteklerini gerçekleştirmek için kullanılır.
 • change: Yükleme modları, COM bağlantı noktası eşleştirmeleri ve oturum açma gibi çeşitli terminal sunucusu ayarlarını değiştirir.
 • chcp: Etkin kod sayfa numarasını görüntüler veya yapılandırır.
 • chdir: Şu anda bulunduğunuz sürücü harfini ve klasörü görüntülemek için kullanılır.
 • checknetisolation: Ağ yetenekleri gerektiren uygulamaları test etmek için kullanılır.
 • chglogon: Bir RD Oturum Ana Bilgisayarı (Uzak Masaüstü Oturum Ana Bilgisayarı / Remote Desktop Session Host) sunucusunda istemci oturumlarındaki oturum açmayı etkinleştirir veya devre dışı bırakır ve geçerli oturum açma durumunu görüntüler.
 • chgport: MS-DOS uygulamaları ile uyumlu olacak şekilde COM bağlantı noktası eşlemelerini görüntülemek veya değiştirmek için kullanılır.
 • chgusr: RD Oturum Ana Bilgisayarı sunucusunun (Remote Desktop Session Host) yükleme modunu değiştirmek için kullanılır.
 • chkdsk: Bir birimdeki dosya sistemi bütünlüğünü doğrular ve mantıksal dosya sistemi hatalarını düzeltir.
 • chkntfs: Önyükleme sırasında NTFS kullanarak disk sürücüsünün denetimini görüntülemek veya değiştirmek için kullanılır.
 • choice: Toplu iş dosyalarının kullanıcının bir dizi tek karakterli seçenekten bir öğe seçmesini ve bu seçimin değerini programa döndürmesini ister.
 • cipher: NTFS sürücülerindeki dosyaları ve klasörleri şifrelemek veya şifresini çözmek için kullanılır.
 • clip: Herhangi bir komutun sonucunu (stdin) Windows’daki panoya kopyalar.
 • cls: Önceden girilen tüm komutların ekran ve konsol pencerelerini ve bunlardan oluşturulan tüm çıktıları silmek için kullanılır.
 • cmd: Cmd.exe komut yorumlayıcısının yeni bir örneğini başlatır.
 • cmdkey: Saklanan kullanıcı adlarını veya kimlik bilgilerini oluşturmak, listelemek ve silmek için kullanılır.
 • cmstp: Bir Bağlantı Yöneticisi hizmet profilini (Connection Manager Service Profile) yüklemek veya kaldırmak için kullanılır.
 • color: Komut istemi penceresinde metin ve arka plan renklerini değiştirir.
 • command: Command.com komut yorumlayıcısının yeni bir örneğini başlatır.
 • comp: İki dosya kümesinin veya birden çok dosyanın ikili karşılaştırmasını yapar ve aralarındaki farkları gösterir.

CMD komutları – D

 • date: Geçerli tarihi göstermek veya değiştirmek için kullanılır.
 • driveSpace: DoubleSpace olarak bilinen DoubleSpace sıkıştırılmış sürücüler oluşturmak veya yapılandırmak için kullanılır.
 • debug: Programları test etmek ve düzenlemek için kullanılan bir komut satırı uygulaması olan Debug’ı başlatır.
 • defrag: Belirttiğiniz sürücüyü birleştirmek için kullanılır.
 • del: Bir veya daha fazla dosyayı silmek için kullanılır.
 • deltree: Bir dizini ve içindeki bütün dosyaları ve alt dizinleri silmek için kullanılır.
 • dir: Şu anda çalışmakta olduğunuz klasörün içinde bulunan dosya ve klasörlerin listesini görüntüler.
 • diskcomp: İki disketin içeriğini karşılaştırmak için kullanılır. (Oldukça eski bir komut ama hala ihtiyaç duyulabiliyor)
 • diskcopy: Bir disketin tüm içeriğini başka bir diskete kopyalar.
 • diskpart: Flaş sürücüler gibi çıkarılabilir ortamlar için çok bölümlü düzen oluşturmayı ve ayrıca dahili sabit sürücüleri bölümlemek için kullanmayı önler.
 • diskperf: Windows 2000 çalıştıran bilgisayarlarda fiziksel veya mantıksal disk performans sayaçlarını uzaktan etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kullanılır.
 • diskraid: Bağımsız (veya ucuz) disklerin (RAID) depolama alt sistemlerinin yedekli dizisini yapılandırıp, yönetmesine izin veren DiskRAID komut satırı aracını (DiskRAID Tool)başlatır.
 • dism: Dağıtım Görüntüsü Hizmet ve Yönetim (DISM) aracını başlatır.
 • dispdiag: Görüntüleme sistemi hakkında bir günlük kaydının çıktısını almak için kullanılır.
 • djoin: Bir etki alanında (domain) yeni bir bilgisayar hesabı oluşturmak için kullanılır.
 • doskey: Komut satırlarını düzenlemek, makrolar oluşturmak ve önceden girilen komutları çağırmak için kullanılır.
 • driverquery: Yüklü tüm aygıt sürücülerinin ve özelliklerinin bir listesini görüntüler.
 • drvspace: DriveSpace sıkıştırılmış sürücüler oluşturmak veya yapılandırmak için kullanılır.

CMD komutları – E

 • echo: Durum metinlerini ekrana veya bir dosyaya yazdırmak ve ayrıca yankı özelliğini açmak veya kapatmak için kabuk komut dosyalarında (shell scripts) ve toplu iş dosyalarında (batch files) kullanılır.
 • edit: Metin dosyalarını oluşturmak ve değiştirmek için kullanılan MS-DOS Editor aracını başlatır.
 • edlin: Metin dosyalarını komut satırından oluşturmak ve değiştirmek için kullanılan Edlin aracını başlatır.
 • erase: Bir veya daha fazla dosyayı silmek için kullanılır.
 • eventcreate: Bir olay günlüğüne (event log) özel bir olay (event) oluşturmanızı sağlar.
 • eventtriggers: Yerel veya uzak makinelerde olay tetikleyicileri görüntüler ve yapılandırır.
 • exe2bin: EXE dosya türünün bir dosyasını (yürütülebilir dosya) ikili bir dosyaya (binary) çevirir.
 • exit: Şu anda çalışmakta olduğunuz cmd.exe (Windows) veya command.com (MS-DOS) oturumunu sona erdirmek için kullanılır.
 • expand: Microsoft Kabin (CAB) dosyalarındaki dosyaları ve klasörleri ayıklamak için kullanılır.

CMD komutları – F

 • fastopen: Bir programın sabit sürücü konumunu bellekte saklanan özel bir listeye eklemek için kullanılır.
 • fc: İki ayrı dosyayı karşılaştırmak ve aralarındaki farkları göstermek için kullanılır.
 • fdisk: Sabit disk bölümlerini oluşturmak, yönetmek ve silmek için kullanılır.
 • find: Bir veya daha fazla dosyada belirtilen bir metin dizesini aramak için kullanılır.
 • findstr: Bir veya daha fazla dosyada belirli metin dizesi kalıplarını bulmak için kullanılır.
 • finger: Bilgisayar kullanıcıları (Users) hakkında bilgi bulmak için kullanılır.
 • fltmc: Filtre sürücülerini yüklemek, kaldırmak, listelemek ve başka şekilde yönetmek için kullanılır.
 • for: Bir dosya kümesindeki her dosya için belirtilen bir komutu çalıştırmak için kullanılır.
 • forfiles: Bir veya daha fazla dosya seçer ve onlarla ilgili bir komut çalıştırır.
 • format: Belirttiğiniz dosya sisteminde bir sürücüyü biçimlendirmek için kullanılır.
 • fsutil: Ayrıştırma noktalarını ve seyrek dosyaları yönetme, birimi kaldırma ve birimi genişletme gibi dosya ayırma tablosu (FAT) ve NTFS dosya sistemi ile ilgili görevleri gerçekleştirir.
 • ftp: Dosyaları başka bir bilgisayardan diğerine aktarır.
 • ftype: Belirtilen bir dosya türünü açmak için varsayılan bir programı tanımlar.

CMD komutları – G

 • getmac: Bilgisayardaki tüm ağ bağdaştırıcılarının Ortam Erişim Kontrolü (MAC) adresini görüntülemek için kullanılır.
 • goto: Komut işlemini komut satırında etiketli bir satıra yönlendirecek bir toplu iş dosyası veya komut dosyasında kullanılır.
 • gpresult: Grup ilkesi ayarlarını (Group Policy Settings) ve sonuçta, bir kullanıcı için ilke kümesini görüntülemek için kullanılır.
 • graftabl: Windows’un grafik modunda genişletilmiş karakter kümesini görüntüleme yeteneğini etkinleştirmek için kullanılır.
 • graphics: Grafikler basabilen bir program yüklemek için kullanılır.

CMD komutları – H

 • help: Windows komutları için yardım bilgileri sağlar.
 • hostname: Bilgisayarın tam bilgisayar adının ana makine adı bölümünü görüntüler.

CMD komutları – I

 • if: Toplu iş programlarında koşullu işlevleri yerine getirir.
 • interlnk: Dosyaları ve yazıcıları paylaşmak için iki bilgisayarı seri veya paralel bağlantı yoluyla birbirine bağlar.
 • intersvr: Interlnk sunucusunu başlatır ve interlnk dosyaları bir bilgisayardan diğerine kopyalamaya başlar.
 • ipconfig: Geçerli tüm TCP / IP ağ yapılandırma değerlerini görüntüler ve Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü (DHCP) ve Etki Alanı Adı Sistemi (DNS) ayarlarını değiştirebilir.
 • ipxroute: IPX yönlendirme tabloları hakkında bilgi görüntülemek ve değiştirmek için kullanılır.
 • irftp: Dosyaları kızılötesi bağlantı üzerinden iletmek için kullanılır.
 • icacls: Bir kullanıcının bir ACL’yi (Access Control List) görüntülemesine ve değiştirmesine olanak tanır.

CMD komutları – K

 • keyb: Klavyeyi belirli bir dil için yapılandırmaya yardımcı olur.
 • ksetup: Bir Kerberos sunucusuna bağlantı yapılandırmak için kullanılır.
 • ktmutil: Çekirdek İşlem Yöneticisi ()Kernel Transaction Manager) yardımcı programını başlatır.

CMD komutları – L

 • label: Bir disk birim etiketini (harf etiketi) yönetmek için kullanılır.
 • licensingdiag: Metin tabanlı günlük ve ürün etkinleştirmesi dahil, Windows lisans bilgileri içeren veri dosyaları oluşturmak için kullanılır.
 • loadhigh: Bir programı yüksek belleğe yüklemek için kullanılır ve genellikle autoexec.bat dosyasında kullanılır.
 • lock: Bir sürücüyü kilitlemek, bir program için doğrudan disk erişimini etkinleştirmek için kullanılır.
 • lodctr: Performans sayaçlarıyla ilgili kayıt defteri değerlerini güncelleştirmek için kullanılır.
 • logoff: Bir oturumu sonlandırmak için kullanılır.

CMD komutları – M

 • makecab: .cab dosyaları oluşturmak için kullanılır.
 • Manage-bde: BitLocker Sürücü Şifrelemesini komut satırı üstünde yapılandırmak için kullanılır.
 • Md: Mkdir komutunun kısa versiyonu.
 • Memmaker: Bellek optimizasyon aracı MemMaker’ı başlatmak için kullanılır.
 • Mkdir: Yeni bir klasör oluşturmak için kullanılır.
 • Mklink: Sembolik bir link oluşturur.
 • Mode: Sistem aygıtlarını, çoğunlukla COM ve LPT bağlantı noktalarını yapılandırmak için kullanılır.
 • Mofcomp: Bu komut, verileri düzgün bir Yönetilen Nesne Biçimi (Managed Objects Format) dosyasında görüntüler.
 • More: Bir metin dosyasındaki bilgileri görüntülemek için kullanılır.
 • Mount: Ağ Dosya Sistemi (Network File Shares) ağ paylaşımlarını takmak için kullanılır.
 • Mountvol: Birim bağlama noktalarını görüntülemek, oluşturmak veya kaldırmak için kullanılır.
 • Move: Bir veya daha fazla dosyayı bir klasörden diğerine taşımak için kullanılır.
 • Msbackup: Bu komut, bir veya daha fazla dosyayı yedeklemek ve geri yüklemek için kullanılan bir araç olan Microsoft Backup’ı başlatır.
 • Msg: Bir kullanıcıya ileti göndermek için kullanılır.
 • Msiexec: Yazılımı yüklemek ve yapılandırmak için kullanılan bir araç olan Windows Installer’ı başlatmak için kullanılır.

CMD komutları – N

 • Nbtstat: Bu komut, TCP / IP bilgilerini ve uzaktaki bir bilgisayarla ilgili diğer istatistiksel bilgileri göstermek için kullanılır.
 • Net: Çok çeşitli ağ ayarlarını görüntülemek, yapılandırmak ve düzeltmek için kullanılır.
 • Netstat: Bu komut, en çok açık ağ bağlantılarını ve dinleme bağlantı noktalarını (portlar) görüntülemek için kullanılır.
 • Nfsadmin: Bu komut, NFS Sunucusu veya NFS İstemcisini komut satırından yönetmek için kullanılır.
 • Nlsfunc: Belirli bir ülkeye veya bölgeye özgü bilgileri yüklemek için kullanılır.
 • Nslookup: bir IP adresinin ana makine adını görüntülemek için kullanılır.
 • Ntbackup: Komuttan çeşitli yedekleme işlevleri gerçekleştirmek için kullanılır.
 • Ntsd: Belirli komut satırı hata ayıklama görevlerini gerçekleştirmek için kullanılır.

CMD komutları – P

 • Path: Çalıştırılabilir dosyalar için kullanılabilir olan belirli bir yolu görüntülemek veya ayarlamak için kullanılır.
 • Pathping: Tracert komutu gibi işler. Ayrıca her atlamada ağ gecikmesi ve kayıp hakkında bilgi verir.
 • Pause: Dosyanın işlenmesini duraklatmak için bir toplu iş dosyası veya komut dosyası içinde kullanılır.
 • Ping: Komut, IP düzeyinde bağlanırlığı doğrulamak için belirtilen bir uzak bilgisayara bir Internet Denetim İletisi Protokolü (ICMP) Yankı İsteği iletisi (Ping) gönderir.
 • Pkgmgr: Windows Paket Yöneticisi’ni Komut İstemi’nden başlatmak için kullanılır.
 • Pnpunattend: Donanım aygıtı sürücülerinin yüklenmesini otomatikleştirmek için kullanılır.
 • Popd: Bu komut geçerli dizini pushd komutu tarafından en son kaydedilen dizine değiştirmek için kullanılır.
 • Power: Yazılım ve donanım aygıtlarını izleyerek bir bilgisayar tarafından tüketilen gücü azaltmak için kullanılır.
 • Powercfg: Windows güç yönetimi ayarlarını komut satırından yönetmek için kullanılır.
 • Print: Belirtilen bir metin dosyasını belirtilen bir yazdırma aygıtına yazdırmak için kullanılır.
 • Pushd: Çoğunlukla bir toplu iş veya komut dosyası programı içinden bir dizini depolamak için kullanılır.
 • Pwlauncher: Windows To Go başlangıç seçeneklerinizi etkinleştirmek, devre dışı bırakmak veya durumunu göstermek için kullanılır.

CMD komutları – Q

 • Qappsrv: Ağda bulunan tüm Uzak Masaüstü Oturum Ana Bilgisayarı sunucularını (Remote Desktop Session Host server) görüntülemek için kullanılır.
 • Qprocess: Çalışan işlemler hakkında bilgi görüntülemek için kullanılır.
 • Query: Belirtilen bir servisin durumunu görüntülemek için kullanılır.
 • Quser: Sistemde oturum açmış olan kullanıcılar hakkında bilgi görüntülemek için kullanılır.
 • Qwinsta: Açık olan Uzak Masaüstü Oturumları hakkında bilgi görüntülemek için kullanılır.

CMD komutları – R

 • Rcp: Bir Windows bilgisayarıyla rshd arka plan programını çalıştıran sistem arasında dosyaları kopyalamak için kullanılır.
 • Rd: Rmdir komutunun kısa versiyonu.
 • Rdpsign: Uzak Masaüstü Protokolü (RDP) dosyasını imzalamak için kullanılır.
 • Reagentc: Windows Kurtarma Ortamını (Windows Recovery Environment) yapılandırmak için kullanılır.
 • Recimg: Özel bir yenileme resmi oluşturmak için kullanılır.
 • Recover: Okunabilir bir veriyi bozuk ya da arızalı bir diskten kurtarmak için kullanılır.
 • Reg: Komut satırından Windows Kayıt Defteri’ni yönetmek için kullanılır.
 • Regini: Kayıt defteri izinlerini ve kayıt defteri değerlerini komut satırından ayarlamak veya değiştirmek için kullanılır.
 • Relog: Mevcut performans günlüğündeki verilerden yeni performans günlükleri oluşturmak için kullanılır.
 • Ren: Yeniden adlandırma komutunun kısa versiyonu.
 • Rename: Belirttiğiniz dosyanın adını değiştirmek için kullanılır.
 • Repair-bde: BitLocker kullanılarak şifrelenmiş bozuk bir sürücüyü onarmak veya şifresini çözmek için kullanılır.
 • Replace: Bir veya daha fazla dosyayı bir veya daha fazla başka dosyayla değiştirmek için kullanılır.
 • Reset: Sıfırlama oturumu olarak çalıştırılan bu komut, oturum alt sistemi yazılımını ve donanımını bilinen başlangıç değerlerine sıfırlamak için kullanılır.
 • Restore: Yedekleme komutunu kullanarak yedeklenen dosyaları geri yüklemek için kullanılır.
 • Rexec: Rexec daemon’unu çalıştıran uzaktaki bilgisayarlarda komutları çalıştırmak için kullanılır.
 • Rmdir: Varolan veya tamamen boş bir klasörü silmek için kullanılır.
 • Robocopy: Dosyaları ve dizinleri bir konumdan diğerine kopyalamak için kullanılır.
 • Rpcping: RPC’yi kullanarak bir sunucuya ping işlemi yapmak için kullanılır.
 • Rsh: Rsh arka plan programını çalıştıran uzaktaki bilgisayarlarda komutları çalıştırmak için kullanılır.
 • Rsm: Çıkarılabilir Depolama Birimi’ni kullanarak ortam kaynaklarını yönetmek için kullanılır.
 • Runas: Başka bir kullanıcının kimlik bilgilerini kullanarak bir programı çalıştırmak için kullanılır.
 • Rwinsta: Sıfırlama oturumu komutunun kısa versiyonu.

CMD komutları – S

 • Sc: Servislerle ilgili bilgileri yapılandırmak için kullanılır.
 • Scandisk: Microsoft ScanDisk, bir disk onarım programı başlatmak için kullanılır.
 • Scanreg: Bu komut Windows Kayıt Defteri Denetleyicisi’ni başlatır, temel bir kayıt defteri onarım programı ve yedekleme yardımcı programıdır.
 • Schtasks: Belirtilen programları veya komutları belirli bir süre çalıştırmak veya zamanlamak için kullanılır.
 • Setlocal: Bir toplu iş dosyası veya komut dosyasındaki ortam değişikliklerinin yerelleştirilmesine başlamak için kullanılır.
 • Setx: Ortam değişkenlerini kullanıcı ortamında veya sistem ortamında oluşturmak ya da değiştirmek için kullanılır.
 • Sfc: Önemli Windows sistem dosyalarını doğrulamak ve değiştirmek için kullanılır.
 • Shadow: Başka bir Uzak Masaüstü Hizmetleri oturumunu izlemek için kullanılır.
 • Showmount: NFS’ye bağlı dosya sistemleri hakkında bilgi görüntülemek için kullanılır.
 • Shutdown: Geçerli sistemi veya uzaktaki bir bilgisayarı kapatmak, yeniden başlatmak veya oturumu kapatmak için kullanılır.
 • Sort: Belirli bir girdiden veri okumak, verileri sıralamak ve bu tür sonuçlarını Komut İstemi ekranına, bir dosyaya veya başka bir çıkış cihazına döndürmek için kullanılır.
 • Start: Belirli bir programı veya komutu çalıştırmak için yeni bir komut satırı penceresi açmak için kullanılır.
 • Systeminfo: Yerel veya uzak bir bilgisayar için temel Windows yapılandırma bilgilerini görüntülemek için kullanılır.

CMD komutları – T

 • Taskkill: Çalışan bir görevin sonlandırılması için kullanılır.
 • Tasklist: Uygulamaların, hizmetlerin ve şu anda hem yerel hem de uzak bir bilgisayarda çalışan İşlem Kimliğinin (PID) bir listesini görüntüler.
 • Telnet: Telnet protokolünü kullanan uzaktaki bilgisayarlarla iletişim kurmak için kullanılır.
 • Tftp: Önemsiz Dosya Aktarım Protokolü (TFTP) hizmetini veya arka plan programını çalıştıran uzaktaki bir bilgisayardan ve uzaktaki bilgisayardan dosya aktarmak için kullanılır.
 • Time: Geçerli saati göstermek veya değiştirmek için kullanılır.
 • Timeout: Bir işlem sırasında belirtilen zaman aşımı değerini sağlamak için bir toplu iş dosyası veya komut dosyasında kullanılır.
 • Title: Komut İstemi penceresinin başlığını ayarlamak için kullanılır.
 • Tlntadmn: Telnet Sunucusu çalıştıran bir yerel veya uzak bilgisayarı yönetmek için kullanılır.
 • Tpmvscmgr: TPM sanal akıllı kartlar oluşturmak ve yok etmek için kullanılır.
 • Tracerpt: Olay izleme günlüklerini veya enstrümante edilmiş olay izleme sağlayıcılarından gelen gerçek zamanlı verileri işlemek için kullanılır.
 • Tree: Belirtilen bir sürücünün veya yolun klasör yapısını grafik olarak görüntülemek için kullanılır.
 • Tscon: Uzak Masaüstü oturumuna bir kullanıcı oturumu eklemek için kullanılır.
 • Tsdiscon: Bir Uzak Masaüstü oturumunun bağlantısını kesmek için kullanılır.
 • Tskill: Belirtilen işlemi sonlandırmak için kullanılır.
 • Tsshutdn: Terminal sunucusunu uzaktan kapatmak veya yeniden başlatmak için kullanılır.
 • Type: Bir metin dosyasındaki bilgileri görüntülemek için kullanılır.
 • Typeperf: Performans verilerini Komut İstemi penceresinde görüntüler veya verileri belirtilen günlük dosyasına yazar.
 • Tzutil: Geçerli sistemin saat dilimini görüntülemek veya yapılandırmak için kullanılır.

CMD komutları – V

 • Vaultcmd: Saklanan kimlik bilgilerini oluşturmak, kaldırmak ve göstermek için kullanılır.
 • Vol: Belirtilen bir diskin birim etiketi ve seri numarasını gösterir.

CMD komutları – W

 • W32tm: Windows zamanıyla ilgili sorunları teşhis etmek için kullanılır.
 • Waitfor: Bir sistemde sinyal göndermek veya beklemek için kullanılır.
 • Where: Belirli bir özellik türüyle eşleşen dosyaları aramak için kullanılır.
 • Whoami: Bir ağdaki kullanıcı adı ve grup bilgilerini almak için kullanılır.
 • Winmgmt: Windows’da bir komut dosyası aracı olan WMI komut satırı sürümünü başlatır.
 • WUAUCLT: Windows Update’i başlatır.

CMD komutları – X

 • Xcopy: Bir konumdan diğerine bir veya daha fazla dosya veya dizin ağacı kopyalamak için kullanılır.
 • XCACLS: Klasör izinlerini değiştirir.

 

 

 

 

DOS KOMUTLARI  (DOS COMMANDS)

Last update: 26.11.2020
Joker karakterler
(wildcard characters)
* : tek bir karakter de olabilir, bir karakter
katarı da olabilir. ( * can be a single
character, or can also be a character string.)
? : sadece bir karakteri temsil eder.
( ? represents only one character.)
cd/chdir
Cd\ Kök dizin
(root directory)
cd.. Bir üst dizin
(parent directory – one level up)
Cd \okul\bolum Alt dizinler(sub directory)
klasör = dizin / directory=folder
md/mkdir
Md aa Bulunulan klasöre yeni klasör
(a new folder in the current folder)
Md aa\bb
Alttaki bir klasörün içine yeni klasör (aa yoksa
hem aa hem de bb oluşturulur)
(New folder inside the subfolder)
Yanlış/Uncorrect: Md \aa\bb
rd/rmdir
rd aa aa klasörünü siler (It deletes aa
folder) Silmek istenen dizin tamamen boş olmalıdır,
klasör ve dosya içermemelidir (gizli dosyalar dahil)
(The directory that you want to delete must be
completely empty including hidden files.)
Bir klasörün içindeyken o klasör silinemez. Bir
klasörün içinde sadece . ve .. görünüyorsa o klasör
boş demektir.(If it appears . Or .. in a folder, it is
empty in real.)
rd aa\bb Bir alttaki bb klasörü silinir
(The subfolder bb will be deleted.)
Yanlış/Uncorrect: rd \aa\bb
Deltree
Bir klasörü içindeki tüm alt klasör ve dosyalarla birlikte
siler. (This command deletes all subfolders and files
together in a folder.)
Deltree odevler
Not: Command Prompt bu komutu içermiyor.
dir
dir Klasörün içindeki tüm dosya ve klasörler tarihi ve
boyutları ile birlikte görüntülenir. (all files and folders within the folder will
be displayed with the date and size)
dir/w Klasörün içindeki tüm dosya ve klasörler sadece isimleri ile
birlikte yanyana görüntülenir.(All files and folders in the folder are
displayed side by side with the names.)
dir/p Klasörün içindeki tüm dosya ve klasörler tarihi ve boyutları ile
birlikte sayfa sayfa görüntülenir (Her sayfa için bir tuşa basmayı
gerektirir).(all files and folders within the folder in the folder ara displayed
following page with date and size)
dir/b Klasörün içindeki tüm dosya ve klasörler sadece isimleri ile
birlikte altalta görüntülenir.(All files and folders within the folder will be
displayed o one under the other with the names.)
dir/s Klasörün içindeki ve tüm alt klasörlerdeki tüm dosya ve klasörler
ile ayrı ayrı başlıklar altında görüntülenir.(With all files and folders in the
folder and in all subfolders will appear under separate headings.)
dir
Dir/a:h Sadece gizli dosyalar (only hidden files)
Dir/a:-h Sadece gizli olmayan dosyalar (Only
non-hidden files)
Dir/a:s Sadece sistem dosyaları (only system
files)
Dir/a:-s Sistem dosyaları dışında kalanlar (other
than system files)
Dir/a:d Sadece klasörler(only folders)
Dir/a:-d Sadece dosyalar (klasörler değil) (only
files)
Help: Tüm dos komutlarını bir arada görmeyi sağlar (This
command allows to see all the dos commands)
cls: Ekranı temizler (it cleans the screen)
Exit: Dostan çıkışı sağlar. To go out from DOS
Tree: İçinde bulunulan klasörün alt klasörlerini ağaç
yapısında şematik olarak görmeyi sağlar. (The current folder
and subfolders are shown in the tree structure.)
Tree/f: İçinde bulunulan klasörün alt klasörlerini ve her
klasördeki dosyaları ağaç yapısında şematik olarak görmeyi
sağlar. (The current folder and subfolders are shown in the
tree structure including the files)
tree
Type: Bir metin dosyasının içeriğini ekranda gösterir. (To
display the contents of a text file.)
Type karar.txt
Type aa\bb\karar.txt
more: Dosyaları sayfa sayfa görüntülemeye yarar. (To
display the contents page by page with this extension.)
Örn:
Type karar.txt | more
| için altgr ve – eksi tuşuna birlikte basın
type/more
copy
Bir klasördeki ya da ortamdaki dosya ya da dosyaları
başka bir klasör ya da ortama kopyalamayı sağlar.
(This command copies the files in a folder to another
folder.)
Copy veri.dat c:\okul
Copy *.* c:\okul
Copy *.txt c:\okul
Del/erase
Dosyaları silmek için kullanılır. (It deletes the file(s).)
Del veri.dat
Del *.* Klasördeki tüm dosyalar silinir.
(Delete all files in the folder.)
Del c:\test\ *.doc Test klasöründeki doc uzantılı
tüm
Aslında silmez işaret koyar. Silinmiş bir dosyayı kurtarmak
için Undelete komutu kullanılır (undelete command is used to
recover a deleted file.):
Undelete odev.doc
ren/rename
Dosyaların ismini değiştirmek için kullanılır. (To change
the name of the file(s).)
Ren veri.dat bilgi.dat
Ren *.dat *.txt
xcopy
Bir dizini altdizinleri ve içlerindeki dosyalar da dahil
olmak üzere bütünüyle kopyalamak için kullanılır. Bu
özelliğin çalışabilmesi için s parametresinin komut
sonuna eklenmesi gerekir. S parametresi kullanılmaz ise
sadece mevcut klasördeki dosyalar kopyalanır alt
dizinler kopyalanmaz.(To copy the entire content of a
folder (including the all the files in current and
subfolders). This feature needs to be added s parameter
to the end of the command to run. If the s parameter is
not used, just the files in the current folder are copied,
not in the files in subfolders)
Xcopy a:\odevler c:\odevler /s
move
Dosyaları başka adreslere taşımak için kullanılır.
(To move the file(s) to another address.)
Move poligon1.doc, poligon2.doc c:\odevler

RELATED ARTICLES

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments