Cumartesi, Haziran 22, 2024
Google search engine

RAID Modlar

RAID Modlar

 

NAS OS cihazınızdaki kullanılabilir RAID modlarına genel bir bakış için aşağıdaki tabloya başvurun. Performans ve koruma seviyesi birimdeki disk sayısına bağlı olarak değişir. NAS OS Yeni ağ birimi sihirbazında performans ve koruma için birimdeki disk miktarına bağlı yıldızlı derecelendirmenin olduğu yararlı bir araç ipucu vardır.

RAID modu Minimum sabit disk
SimplyRAID 1 (veri koruması yok) veya 2 (veri korumalı)
JBOD 1
RAID 0 2
RAID 1 1 (veri koruması yok) veya 2 (veri korumalı)
RAID 5 3
RAID 6 4
RAID 10 4

 

NAS OS cihazının fabrika varsayılan RAID değeri kasadaki disk miktarına göre değişir:

  • 0 disk: NAS OS kurulumu sırasında tek disk korumalı SimplyRAID tek güvenliği yapılandırılır.
  • 2 disk: tek disk korumalı SimplyRAID tek güvenliği
  • 4 disk: tek disk korumalı SimplyRAID tek güvenliği
  • 8 disk: çift disk korumalı SimplyRAID çift güvenliği

Tek disk koruması, bir disk arıza yaptığında veya eksik olduğunda verilerin korunduğu anlamında gelir.

Çift disk koruması, iki disk arıza yaptığında veya eksik olduğunda verilerin korunduğu anlamında gelir.

raid techniques

Bir diskin olduğu kasalar hakkında not: Kasada tek disk olduğunda SimplyRAID veya RAID 1 birimi oluşturabilirsiniz. Kasada başka diskler varken tek diskli birimi genişlettiğinizde veriler genişletme sırasında bozulmaz (bkz. Birim Genişletme: Tek Diskli ve Korumasız Birimler). Ayrıca, RAID 1 ve SimplyRAID’in genişletilmesi, tek sabit diskin kaybedilmesine karşı da koruma sağlar. Ancak, birimde yalnızca bir sabit disk varsa VERİ KORUMASI YOKTUR.

 

NAS yedeklemesi hakkında önemli bilgi: Disk arızası veya diğer ikincil arıza noktalarına (ör. donanım, ağ, vs) karşı ek koruma için kullanıcıların verileri DAS’a veya başka bir NAS’a yedeklemesi önerilir. Ayrıntılar için bkz. Yedekleme İşleri.

 

RAID seçiminde yardım alma

 

Araç ipucu: yıldız derecelendirmesi

NAS cihazınızdaki diskleri nasıl bölüştüreceğinize karar verirken RAID’i ve seviyelerini anlamak çok önemlidir. Yöneticilerin RAID birimlerini yapılandırmalarına yardımcı olmak amacıyla NAS OS Yeni ağ birimi sihirbazı, kolayca anlaşılır kapasite çubuğunun olduğu bir derecelendirme sistemi kullanır. Yıldız derecelendirmeleri RAID seçim adımında araç ipucu ile kullanılabilir. Araç ipucuna, Seçiminizi yapın öğesinin yanındaki i harfine tıklayarak erişebilirsiniz.

 

 

Not: Yeni ağ birimi sihirbazının nasıl kullanılacağına ilişkin adımlı talimatlara Yeni ağ birimi sihirbazı‘ndan erişilebilir.

 

RAID karşılaştırmaları

Birimde kullanılabilecek RAID seviyesi disklerin miktarına bağlıdır. Örneğin, dört diskin olduğu bir birim, üçten fazla diskin olduğu birimlerle uyumlu olmayan RAID 1 dışındaki tüm RAID seviyelerini destekler. Yeni ağ birimi sihirbazını kullanırken RAID’in güçlü ve zayıf yanlarını gözden geçirmek için pencerenin ortasındaki radyo düğmesini seçebilirsiniz.

Dört diskin olduğu bir birimde karşılaştırmalar yaparken depolama kapasitesi açısından RAID 0 en iyi seçim olabilir fakat bunun önemli bir zayıflığı da vardır; veri koruması yoktur ve performansı RAID 5’e yakındır. RAID 6 ve SimplyRAID çift güvenliği, iki disk arıza yapsa da veri koruması sağlamaktadır. Ancak, SimplyRAID, karışık kapasite yapılandırmalarında depolama kapasitesini RAID 6’dan çok daha iyi optimize ederek kullanıcılara dosya depolamak için daha fazla yer sağlar.

 

RAID seviyeleri

NAS ile nasıl çalıştığını anlamak için RAID seviyesini seçin.

 

NAS OS SimplyRAID

RAID modlarının çoğu verileri korumak için sabit disk havuzundaki eşit kapasiteli diskleri kullanır. SimplyRAID, karışık disk ortamlarında kullanılmayan depolama kapasitesini kaybetmeden fazla alanı kasaya yeni diskler eklendiğinde kullanmak üzere muhafaza eder. Bu da, diğer standart RAID modellerinin aksine diziyi, veri kaybına uğramadan, kolayca genişletebileceğiniz anlamına gelir. Örneğin, iki 1 TB’lık disk, kullanılmayan disk kapasitesi olmaksızın RAID 1 dizisi oluşturur. Buna karşılık bir adet 1 TB’lık disk, bir adet 2 TB’lık disk ile eşleştirildiğinde veriler en küçük diskin depolama kapasitesini aşamayacağından ancak 1 TB’lık koruma oluşturabilir. SimplyRAID kullanılmayan kapasiteyi hesaplar ve ileride yapılabilecek disk genişletmesi için hazırlar.

 

JBOD (Sadece Bir Yığın Disk)

 

 

JBOD yapılandırmasındaki diskler verileri sırayla depolar. Örneğin, veriler önce Disk 1’e yazılır. Disk 1 dolduktan sonra veriler Disk 2’ye, sonra Disk 3’e, vs. yazılır. Bu seviyedeki RAID’in iki avantajı, disklerin toplam depolama kapasitesinin %100’ünün kullanılması ve kolay genişletilebilmesidir. Fakat tek bir disk arıza yapsa verileri tümü kaybolur.

 

RAID 0

 

 

RAID 0, verileri birimdeki disklerin tümüne yazdığından en hızlı RAID modudur. Ayrıca, optimum veri depolama için tüm disklerin kapasiteleri birbirine eklenir. Fakat RAID 0’da NAS için çok önemli bir özellik yoktur: veri koruma. Bir diskin arıza yapması durumunda hiçbir veriye erişilemez. Performans – koruma kıyaslamasında NAS’ın aktarım hızının ağın bant genişliğinin yanı sıra kendi donanımına da bağlı olduğunu unutmayın. Örneğin, her iki LAN bağlantı noktası, birleştirmeyi destekleyen bir yönlendiriciye bağlı olduğunda NAS, 200 MB/sn hızını geçemez. Önerilen seçenek, karşılaştırılabilir performansıyla RAID 0’ın depolama kapasitesinin yaklaşık %75’ini sağlayan (toplam kullanılabilir disklere ve depolama kapasitesi esas alındığında) RAID 5 ve veri korumasıdır.

 

RAID 1

 

 

Bütün veriler birimdeki her diske yazıldığından RAID 1 gelişmiş veri güvenliği sağlar. Bir diskin arıza yapması durumunda veriler birimdeki diğer disklerde kullanılabilir. Ancak, bir kereden fazla yazmak zaman aldığından performans düşer. Buna ilaveten, veriler birimdeki tüm disklerde depolandığından RAID 1 disk kapasitesini %50 veya daha üstü bir oranda düşürür.

 

RAID 1 disk gereksinimleri hakkında not: Standart RAID 1 yapılandırmasında eşit kapasiteli iki disk olur. Fakat NAS OS ile üç adete kadar veya üç artı bir yedek diskin olduğu RAID 1 birimi oluşturabilirsiniz. Tek bir disk kullanarak da RAID 1 birimi oluşturmak mümkündür. Her ne kadar böyle bir birim veri koruması sağlayamasa da, yeni disk eklediğinizde genişletmek için hazırdır. Veri koruması, RAID 1 birimine ikinci disk eklendiğinde kullanılabilir.

 

RAID 5

 

 

RAID 5 verileri birimdeki tüm disklere ve her veri bloğundaki bir eşlik bloğuna yazar. Fiziksel disklerden birinin arıza yapması durumunda arızalı diskteki veriler değiştirilen diskte yeniden oluşturulabilir. Tek diskin kaybedilmesi durumunda veri kaybı olmaz fakat veriler değiştirilen diskte yeniden oluşturulmadan önce ikinci bir disk arızalanırsa, dizideki tüm veriler kaybolur. RAID 5 birimi oluşturmak için en az üç disk gerekir.

RAID 5 performansı, verileri koruyabilme avantajıyla birlikte RAID 0 ile yarışabilecek seviyededir.

 

RAID 6

 

 

RAID 6 verileri birimdeki tüm disklere ve her veri bloğundaki iki eşlik bloğuna yazar. Fiziksel disklerden birinin arıza yapması durumunda arızalı diskteki veriler değiştirilen diskte yeniden oluşturulabilir. Her veri bloğu başına iki eşlik bloğuyla birlikte RAID 6, veri kaybı olmadan iki adete kadar disk arızasını destekler. Çift eşlik kullanması nedeniyle RAID 6’nın arızalı diskle senkronizasyonu, RAID 5’ten daha yavaştır. Fakat çift disk güvenliği nedeniyle bunun önemi çok daha azdır. RAID 6 birimi oluşturmak için en az dört disk gerekir. RAID 5’e kıyasla biraz daha düşük performansıyla RAID 6 çok iyi veri koruması sağlar.

 

RAID 10

 

 

RAID 10, RAID 0 performansıyla RAID 1 korumasını birleştirir. RAID 10, örneğin, dört disk kullanarak iki RAID 1 segmenti oluşturur ve bunları RAID 0 bandı olarak birleştirir. Sekiz diskli RAID 0 bandında dört RAID 1 segmenti bulunur. Bu tür yapılandırmalar, iki RAID 1 segmentinde iki disk arızasını destekleyerek sıradışı veri koruması sağlar. Ayrıca, RAID 10 verileri dosya seviyesinde yazar ve RAID 0 bandı nedeniyle, yüksek sayıdaki küçük dosyaların yönetiminde kullanıcıya daha yüksek performans sağlar. Bu, IOPS (Saniyedeki Giriş Çıkış İşlemi) olarak anılan, veriler açısından saniyede daha fazla giriş çıkış olanağı anlamına gelir.

RAID 10, birçok küçük dosyayı birimdeki tüm disklere yazıp okuması gereken veritabanı yöneticileri için çok iyi bir seçimdir. RAID 10’un etkileyici IOPS ve veri koruması, veritabanı yöneticilerine sağladığı dosyaları güvenli muhafaza edebilme ve hızla erişim olanağı ile güven verir.

 

RAID 1 + Yedekler, RAID 5 + Yedekler, RAID 6 + Yedek ve RAID 10 + Yedek

 

 

RAID modu Maksimum yedek disk
RAID 1 3
RAID 10 4
RAID 5 3
RAID 6 4

 

  • RAID 1: Aynı verileri birimdeki tüm disklere yazarak bir diskin kaybedilmesine karşı verilerinizi korur.
  • RAID 10: İki veya daha fazla RAID 1 segmentinden oluşan RAID 10, her segmentte olabilecek tek disk arızasını destekler.
  • RAID 5 ve RAID 6: Veriler birimdeki tüm disklerde bulunan eşlik bloklarına yazılır. Dosyalar, sırasıyla, tek veya çift disk arızasına karşı korunur.

 

RAID + Yedek birimi, bir diskin arıza yapması durumunda verileri anında senkronize etmeye hazır “çalışan bir yedek” olanağı sağlar. Birimdeki bir sabit disk arıza yaparsa veriler yedekle senkronize edilmeye başlanır. Yedeğin bulunduğu RAID biriminin çok açık avantajı, değiştirilecek diski beklemenizin gerekmemesidir.

Arıza yapan disk değiştirilince, söz konusu yeni disk çalışan yedek olur.

Yedek sabit diskin olduğu bir birim oluşturmak için Yeni ağ birimi sihirbazında Özel’i seçmelisiniz. Yeni ağ birimi sihirbazında Hızlı kurulumunun seçilmesi, birimin otomatik olarak SimplyRAID ve tek disk koruması ile yapılandırılmasını sağlar. SimplyRAID, veri depolamasını en üste çıkarmak için tüm sabit disklerdeki disk alanını optimize eder. Bu nedenle, yedek ekleme seçeneği yoktur. Yeni ağ birimi sihirbazıyla birim oluşturmaya ilişkin talimatlar için bkz. Yeni ağ birimi sihirbazı.

 

RELATED ARTICLES

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments